Ajuntament Alforja

Actualitat d'Alforja

L'Ajuntament d'Alforja rep una subvenció de la Diputació de Tarragona per activitats culturals

La Diputació de Tarragona ha atorgat unes ajudes 2.204,08€  per a programes i activitats culturals.

Amb el suport de: 

 

La Diputació de Tarragona concedeix una nova subvenció al Ajuntament d'Alforja

La Diputació de Tarragona ha atorgat unes ajudes pel pagament dels interessos dels préstecs per import de 980,51€.

Amb el suport de: 

 

Nova subvenció de la Diputació de Tarragona

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament  una subvenció per import de 29.112,63€ per a executar el Pla Especial d’Inversions Sostenibles de l’exercici 2014. Aquesta subvenció s’ha destinat a la Sectorització de la Xarxa d’Aigua Potable d’Alforja.

Amb el suport de: 


 
Pàgina 11 de 30

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook