Ajuntament Alforja

La Diputació de Tarragona atorga, durant l’exercici 2015, determinats ajuts i subvencions per a destinar-los a diferents activitats i projectes municipals.

- Per activitats culturals del municipi rep una ajuda per import de 2.724,83€.
- Equipaments culturals a la Casa de Cultura per 5.975,40€.
- Per la neteja de dipòsits d’aigua de consum humà hi destina 4.724€.
- Per a la realització d’actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a la piscina, 7.070,46€.
- Adquisició d’equipament mèdic per el Consultori Mèdic per import de 5.156,27€.
- Per actuacions de protecció de la salut pública, gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans com el control de coloms o la desratització del clavegueram, 5.299,41€.
- Ajut per destinar a la Llar d’Infants La Ribeta d’Alforja per import de 16.362€
- El Pla Especial d’Inversions Municipals 2015 destina 30.993€ a executar la primera fase de construcció dels vestidors del pavelló municipal.
- Subvenció extraordinària per a executar la segona fase de construcció dels vestidors del pavelló municipal amb un import de 20.000€.
 
 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook