Ajuntament Alforja

Anunci d'una nova convocatòria

Consulta la nova convocatòria per l'adjudicació del contracte dels serveis energètics i del manteniment de les instal·lacions de l'enllumenat públic de l'ajuntament d'Alforja. 

Anunci de la convocatòria

Estudi energètic

Plec de clàusules administratives

Plec de clàusules tècniques

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook