Ajuntament Alforja

Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal

EDICTE D'INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

 Considerant necessari procedir a la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal, se sotmet a consulta pública, prèvia a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementiri municipal.

 

Podeu accedir a l'edicte aquí.

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook