Ajuntament Alforja

Llar d'Infants

La Llar d'Infants d'Alforja comença com una iniciativa dels pares i mares d'Alforja, creant  l'Associació Maternals d'Alforja com a gestora amb l'objectiu de donar el servei assistencial i educatiu als nens i nenes del poble de 0 a 3 anys. Amb el creixement del poble, el nombre d'alumnes va augmentant i s'acava municipalitzant al curs 2007/2008. És llavors quan la Llar d'Infants passa a anomentar-se Llar d'Infants Municipal “La Ribeta”i ofereix una línia educativa de tot el primer cicle d'educació infantil.

A la llar treballem amb l'objectiu d'ajudar a desenvolupar les capacitats pròpies dels alumnes en aquesta etapa de l'educació infantil, i ho aconseguim programant una sèrie d'activitats aplegades en diferents Unitats Didàctiques que tracten temàtiques de l'entorn immediat dels alumnes, tals com les estacions de l'any, la familia, el cos...Les Unitats estàn dirigides a treballar les tres àrees de l'educació infantil: Descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn i comunicació i llenguatges. Per a treballar aquestes tres àrees d'una forma motivadora per als alumnes les activitats involucren sempre les pròpies vivències dels infants mitjançant  música, els contes, la manipulació de materials i creacions pròpies, la psicomotricitat...A més, amb el dia a dia a la llar aconseguim fomentar l'autonomia dels infants, l'adquisició d'hàbits, la comunicació, la socialització, i tot això passant sempre estones molt divertides.

D'aquesta manera, es realitzen programacions de temàtiques relacionades amb l'entorn natural, divertides i que possibilitin treballar les diferents àrees de desenvolupament amb les diferents edats que hi ha a la llar gaudint al màxim de l'aire lliure i la proximitat a la natura que ens ofereix un centre com el nostre.

Cada curs es fan sortides que s'encaixen dins les mateixes programacions, ja que a part de suposar una activitat diferent en un espai i un entorn que varia, ens permet oferir experiències directes del que s'està treballant a l'aula. És important dins la metodologia d'ensenyament-aprenentatge constructivista que es segueix a la llar el fet que els alumnes puguin conviure continuament amb el seu entorn i viure les experiències de forma directa.

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook