Ajuntament Alforja

Anuncis publicats als Butlletins Oficials

Anuncis publicats al Butlletí oficial de la Provincia de Tarragona

En aquest enllaç podreu trobar tots els anuncis publicats en el Butlletí oficial de la província de Tarragona de l'Ajuntament, l'any 2013.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=rcerca&vw=0&ebop_any=2013&dini=&mini=&dfi=&mfi

=&index1=280&index2=329&index3=339&index4=&qua1=&n_exp=&num_bop=&cod_af

=&order=0&n_rege=&neteja=0&ok=%3CIMG+src%3D%22imatges%2Facceptar.gif%22%3E

 

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook