Ajuntament Alforja

Calendari de Recaptació

Calendari recaptació 2015

600 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

De 27/03/2015 al 29/05/2015

500 IBI urbana

1r període de 30/06/2015 a 31/08/2015     

2n període de 30/10/2015-30/12/2015

501 IBI rústica

Del 30/06/2015 al 31/08/2015

560 Taxa escombraries

1a fracció de 30/06/2015 al 31/08/2015       

2a fracció de 30/10/2015 al 30/12/2015

010 IAE 

Del 30/07/2015 al 30/09/2015     

550 Taxa clavegueram 

Del 30/07/2015 al 30/09/2015

840 Conservació cementiri 

Del 30/07/2015 al 30/09/2015

 

 

Plaça Mercadal, 13

43365 Alforja

Tel. 977 816 008

Segueix-nos al Facebook